找回密码

蓝光电影网

查看: 2151|回复: 50

[10bit.HDR] 利刃出鞘/上流谋杀案 Knives.Out.2019.2160p.UHD.BluRay.X265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos-TERMiNAL 33.70GB

[复制链接]

 成长值: 27925

发表于 2020-2-15 14:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
利刃出鞘/上流谋杀案 Knives.Out.2019.2160p.UHD.BluRay.X265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos-TERMiNAL 33.70GB-1.png

译 名 利刃出鞘 / 上流谋杀案 / 亮剑 / 出鞘 / 神探白朗:福比利大宅谋杀案(港) / 致命遗产 / 锋回路转(台)
片 名 Knives Out
年 代 2019
产 地 美国
类 别 剧情 / 喜剧 / 悬疑 / 犯罪
语 言 英语 / 西班牙语
上映日期 2019-09-07(多伦多电影节) / 2019-11-27(美国) / 2019-11-29(中国大陆)
IMDb评分  8.0/10 from 142299 users
IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8946378
豆瓣评分 8.2/10 from 290382 users
豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30318116/
片 长 130分钟
导 演 莱恩·约翰逊 Rian Johnson
编 剧 莱恩·约翰逊 Rian Johnson
主 演 丹尼尔·克雷格 Daniel Craig
     安娜·德·阿玛斯 Ana de Armas
     克里斯·埃文斯 Chris Evans
     杰米·李·柯蒂斯 Jamie Lee Curtis
     迈克尔·珊农 Michael Shannon
     唐·约翰逊 Don Johnson
     托妮·科莱特 Toni Collette
     勒凯斯·斯坦菲尔德 Lakeith Stanfield
     克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer
     凯瑟琳·兰福德 Katherine Langford
     杰登·马泰尔 Jaeden Martell
     瑞琪·琳德赫姆 Riki Lindhome
     艾迪·帕特森 Edi Patterson
     弗兰克·奥兹 Frank Oz
     K·卡兰 K Callan
     诺阿·西甘 Noah Segan
     M·埃梅特·沃尔什 M. Emmet Walsh
     玛琳娜·福特 Marlene Forte
     劳尔·卡斯提洛 Raúl Castillo
     雪莉·罗德里格斯 Shyrley Rodriguez
     约瑟夫·高登-莱维特 Joseph Gordon-Levitt
     加布里埃尔·洛莱斯 Gabrielle Lorthe


标 签 悬疑 | 推理 | 美国 | 犯罪 | 黑色幽默 | 侦探 | 剧情 | 2019

简 介  

 富豪小说家哈兰·斯隆比在自己85岁生日第二天,被发现在自家庄园离奇自杀,遗留了亿万遗产。久负盛名的大侦探布兰科(丹尼尔·克雷格饰)突然被匿名人士雇佣调查此案真相。同时,哈兰的孙子兰森(克里斯·埃文斯饰)也正在秘密调查此案。当布兰科和哈兰·斯隆比家族的其他人对谈时, 他发现事情并没有想象中那么简单。
 哈兰家族没有表面上那么和睦,每个人都有着不可告人的秘密,每个人都想得到遗产……究竟这起命案是自杀还是他杀?似乎每个人都有嫌疑。随着一位遗产继承人的意外亮相,真相谜底渐渐浮出水面……

获奖情况  

 第92届奥斯卡金像奖(2020)
 最佳原创剧本(提名) 莱恩·约翰逊

 第77届金球奖(2020)
 电影类 最佳音乐/喜剧片(提名)
 电影类 音乐/喜剧片最佳男主角(提名) 丹尼尔·克雷格
 电影类 音乐/喜剧片最佳女主角(提名) 安娜·德·阿玛斯

 第73届英国电影学院奖(2020)
 电影奖 最佳原创剧本(提名) 莱恩·约翰逊

 第72届美国编剧工会奖(2020)
 电影奖 最佳原创剧本(提名) 莱恩·约翰逊

 第31届美国制片人工会奖(2020)
 最佳电影制片人奖(提名)

 第70届美国剪辑工会奖(2020)
 音乐/喜剧片最佳剪辑(提名) 鲍勃·达克萨

 第24届美国艺术指导工会奖(2020)
 电影奖 最佳当代电影艺术指导(提名) 大卫·格兰克

 第22届美国服装设计工会奖(2020)
 现代电影最佳服装设计 珍妮·伊根

 第91届美国国家评论协会奖(2019)
 最佳群戏
 年度佳片

 第25届美国评论家选择电影奖(2020)
 最佳群戏(提名)
 最佳喜剧片(提名)
 最佳原创剧本(提名) 莱恩·约翰逊

 第20届美国电影学会奖(2019)
 年度佳片

 第24届金卫星奖(2020)
 电影部门 最佳喜剧/音乐片(提名)
 电影部门 喜剧/音乐片最佳男主角(提名) 丹尼尔·克雷格
 电影部门 喜剧/音乐片最佳女主角(提名) 安娜·德·阿玛斯
 电影最佳群像

 第18届华盛顿影评人协会奖(2019)
 最佳群戏

 第40届伦敦影评人协会奖(2020)
 年度电影(提名)

 第32届芝加哥影评人协会奖(2019)
 最佳原创剧本(提名) 莱恩·约翰逊
 最佳艺术指导(提名)

 第4届亚特兰大影评人协会奖(2019)
 十佳影片

 第23届美国在线影评人协会奖(2020)
 最佳影片(提名)
 最佳原创剧本(提名) 莱恩·约翰逊

 第6届豆瓣电影年度榜单(2019)
 评分最高的外语电影(提名)
 评分最高的喜剧片(提名)
 1. Video
 2. ID                                       : 1
 3. Format                                   : HEVC
 4. Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
 5. Format profile                           : Main 10@L5.1@High
 6. HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
 7. Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
 8. Duration                                 : 2 h 10 min
 9. Bit rate                                 : 33.3 Mb/s
 10. Width                                    : 3 840 pixels
 11. Height                                   : 2 076 pixels
 12. Display aspect ratio                     : 1.85:1
 13. Frame rate mode                          : Constant
 14. Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
 15. Color space                              : YUV
 16. Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
 17. Bit depth                                : 10 bits
 18. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.174
 19. Stream size                              : 30.3 GiB (91%)
 20. Writing library                          : x265 3.2+23-52135ffd9bcd:[Windows][GCC 9.2.1][64 bit] 10bit
 21. Encoding settings                        : cpuid=1176575 / frame-threads=6 / numa-pools=36 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2076 / interlace=0 / total-frames=187324 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,1) / cll=267,89 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.01 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / no-scenecut-aware-qp
 22. Default                                  : Yes
 23. Forced                                   : No
 24. Color range                              : Limited
 25. Color primaries                          : BT.2020
 26. Transfer characteristics                 : PQ
 27. Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
 28. Mastering display color primaries        : Display P3
 29. Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
 30. Maximum Content Light Level              : 267 cd/m2
 31. Maximum Frame-Average Light Level        : 89 cd/m2

 32. Audio #1
 33. ID                                       : 2
 34. Format                                   : MLP FBA 16-ch
 35. Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
 36. Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
 37. Codec ID                                 : A_TRUEHD
 38. Duration                                 : 2 h 10 min
 39. Bit rate mode                            : Variable
 40. Bit rate                                 : 2 585 kb/s
 41. Maximum bit rate                         : 3 363 kb/s
 42. Channel(s)                               : 8 channels
 43. Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
 44. Sampling rate                            : 48.0 kHz
 45. Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
 46. Compression mode                         : Lossless
 47. Stream size                              : 2.35 GiB (7%)
 48. Language                                 : English
 49. Default                                  : Yes
 50. Forced                                   : No
 51. Number of dynamic objects                : 11
 52. Bed channel count                        : 1 channel
 53. Bed channel configuration                : LFE

 54. Audio #2
 55. ID                                       : 3
 56. Format                                   : AC-3
 57. Format/Info                              : Audio Coding 3
 58. Commercial name                          : Dolby Digital
 59. Codec ID                                 : A_AC3
 60. Duration                                 : 2 h 10 min
 61. Bit rate mode                            : Constant
 62. Bit rate                                 : 448 kb/s
 63. Channel(s)                               : 6 channels
 64. Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
 65. Sampling rate                            : 48.0 kHz
 66. Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
 67. Bit depth                                : 16 bits
 68. Compression mode                         : Lossy
 69. Stream size                              : 417 MiB (1%)
 70. Language                                 : English
 71. Service kind                             : Complete Main
 72. Default                                  : No
 73. Forced                                   : No

 74. Audio #3
 75. ID                                       : 4
 76. Format                                   : AC-3
 77. Format/Info                              : Audio Coding 3
 78. Commercial name                          : Dolby Digital
 79. Codec ID                                 : A_AC3
 80. Duration                                 : 2 h 10 min
 81. Bit rate mode                            : Constant
 82. Bit rate                                 : 192 kb/s
 83. Channel(s)                               : 2 channels
 84. Channel layout                           : L R
 85. Sampling rate                            : 48.0 kHz
 86. Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
 87. Bit depth                                : 16 bits
 88. Compression mode                         : Lossy
 89. Stream size                              : 179 MiB (1%)
 90. Title                                    : Commentary
 91. Language                                 : English
 92. Service kind                             : Complete Main
 93. Default                                  : No
 94. Forced                                   : No

 95. Text #1
 96. ID                                       : 5
 97. Format                                   : PGS
 98. Muxing mode                              : zlib
 99. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 100. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 101. Duration                                 : 2 h 2 min
 102. Bit rate                                 : 57.1 kb/s
 103. Count of elements                        : 4536
 104. Stream size                              : 49.9 MiB (0%)
 105. Title                                    : English
 106. Language                                 : English
 107. Default                                  : No
 108. Forced                                   : No

 109. Text #2
 110. ID                                       : 6
 111. Format                                   : PGS
 112. Muxing mode                              : zlib
 113. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 114. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 115. Duration                                 : 2 h 9 min
 116. Bit rate                                 : 60.2 kb/s
 117. Count of elements                        : 5050
 118. Stream size                              : 56.0 MiB (0%)
 119. Title                                    : English SDH
 120. Language                                 : English
 121. Default                                  : No
 122. Forced                                   : No

 123. Text #3
 124. ID                                       : 7
 125. Format                                   : PGS
 126. Muxing mode                              : zlib
 127. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 128. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 129. Duration                                 : 2 h 4 min
 130. Bit rate                                 : 41.8 kb/s
 131. Count of elements                        : 4044
 132. Stream size                              : 37.1 MiB (0%)
 133. Title                                    : French
 134. Language                                 : French
 135. Default                                  : No
 136. Forced                                   : No

 137. Text #4
 138. ID                                       : 8
 139. Format                                   : PGS
 140. Muxing mode                              : zlib
 141. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 142. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 143. Duration                                 : 2 h 4 min
 144. Bit rate                                 : 51.6 kb/s
 145. Count of elements                        : 3982
 146. Stream size                              : 45.8 MiB (0%)
 147. Title                                    : Spanish
 148. Language                                 : Spanish
 149. Default                                  : No
 150. Forced                                   : No
复制代码
070750m6z6goqqqohm3ogb.png 070749e3cidkkdbvd33v9n.png 070750cctynib0iq1ava03.png回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-15 14:49:13 | 显示全部楼层
谢谢分享好片
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 5350

发表于 2020-2-15 15:05:19 | 显示全部楼层
好%多謝版主的無私發佈分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-15 15:07:22 | 显示全部楼层
多謝版主的無私發佈分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-15 15:12:25 | 显示全部楼层

感谢楼主的无私分享!要想蓝光电影网好 就靠你我他
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-15 15:39:50 | 显示全部楼层

既然你诚信诚意的推荐了,那我就勉为其难的看看吧!蓝光电影网不走平凡路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-15 16:17:07 | 显示全部楼层

这东西我收了!谢谢楼主!蓝光电影网真好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 1330

发表于 2020-2-15 17:16:36 | 显示全部楼层

这个帖子不回对不起自己!我想我是一天也不能离开蓝光电影网
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-15 17:18:52 | 显示全部楼层

这东西我收了!谢谢楼主!蓝光电影网真好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 2335

发表于 2020-2-15 17:22:40 | 显示全部楼层

感谢楼主的无私分享!要想蓝光电影网好 就靠你我他
回复 支持 反对

使用道具 举报

懒得打字嘛,点击右侧快捷回复 【右侧内容,后台自定义】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

现在加入蓝光电影网,注册一个账号
上个主题 下个主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 客服中心 搜索

手机版|小黑屋| 蓝光电影网 |网站地图 

Copyright © 2015-2019 Comsenz Inc.  Template by 蓝光电影论坛 All Rights Reserved.

Powered by 蓝光电影网 X3.4

特别声明:本站所有资源均由网上收集而来,版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容.

快速回复 返回顶部 返回列表