找回密码

蓝光电影网

查看: 744|回复: 8

[10bit.HDR] 超人之死 Superman.Doomsday.2007.2160p.UHD.BluRay.X265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.5.1-AViATOR 5.68GB

[复制链接]

 成长值: 5245

发表于 2019-10-4 00:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
超人之死 Superman.Doomsday.2007.2160p.UHD.BluRay.X265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.5.1-AViATOR 5.68GB-1.png

译 名 超人之死
片 名 Superman Doomsday
年 代 2007
产 地 美国
类 别 剧情 / 动作 / 动画 / 冒险
语 言 英语 / 英语 / 西班牙语
上映日期 2007-09-18
IMDb评分  7.0/10 from 18504 users
IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt0934706
豆瓣评分 6.5/10 from 2009 users
豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2255890/
片 长 75分钟
导 演 劳伦·蒙哥马利 Lauren Montgomery / 布鲁斯·提姆 Bruce W. Timm
主 演 亚当·鲍德温 Adam Baldwin
   安·海切 Anne Heche
   詹姆斯·马斯特斯 James Marsters


标 签 动画 | DC | 美国 | 超人 | 科幻 | 超级英雄 | 2007 | 漫画改编

简 介  

 故事旁白从雷克斯·路瑟开始,描述超人所作的英雄事迹及形象。雷克斯描述超人作为一个地球上的神,但坚持说“该来的时候,甚至是神也必须要死”。
露易丝·莲恩和超人正在浪漫的约会,但露意丝对他们的关系安排并不满意。超人坚持认为,两人的关系只能隐密地在孤独堡垒中度过。他还没有向他透露自己真实身份是克拉克·肯特,尽管露意丝已经开始怀疑。
另一方面雷克斯公司挖掘到一艘太空船,当工人正在执行挖掘的工作时不小心将基因改造的凶残怪物末日杀手释放。末日杀手将工人们全数杀害后一步步走到了都市,一路上将鹿、狗、狗的主人全都杀死。横冲直撞的末日杀手到达大都市后随即被超人发现,两人并展开大战。最后超人全力抓着它从高空直落撞击地面,露易丝与同事吉米·奥尔森告诉受重伤的超人已成功打倒敌人,但超人也因受伤过重而断了气。
世界集体哀悼他们倒下的英雄,并在公园建立了超人的纪念碑。后来雷克斯将他的女助理一枪杀死以确保再也没人知道雷克斯公司和末日杀手的出现有关。后来吉米对超人的死相当难过,意外地到了其他大间的报社上班。超人死后,犯罪率增加,玩具人操控著巨大机械蜘蛛并挟持了一辆戴满小孩的校车在屋顶上,露易丝决定将人质救出,便独自前往,但在遇到危机时,超人意外地及时出现制伏了玩具人。露易丝开心地和复活的超人一吻,后来超人的养母玛莎感到质疑为什么他没有打电话回家,露易丝也认为超人有点奇怪。
后来透露其实复活的超人是雷克斯制造的克隆人,雷克斯在超人与末日杀手一战时采集了前者的血液,因此复制超人只听命于雷克斯。后来雷克斯将复制超人引到了一间有红色太阳光的房间,并戴上氪石的手套不断打击他藉以发泄。打完后雷克斯便前去看他私自挖出的超人本尊尸体。但实际上超人还活着,并偷偷地被超人的机器人助手移到孤独堡垒中恢复。
复制超人在看到逃狱后的玩具人杀死了一名4岁的女孩的报导时,性格突然变得灰暗,即刻前去把玩具人杀掉,此作法使得周遭的人感到奇怪,警察也开始追捕他,露易丝认为他不是真的超人。后来露意丝和吉米发现了雷克斯想要复制超人大军的计划,在雷克斯正打算将两人解决时,突然复制超人出面帮助了两人且还将所有的复制超人试管全数破坏,因为复制超人自行将自己体内含铅的氪石拿出使得雷克斯无法控制他。
另一方面真正的超人在机器人助手的帮助下渐渐恢复力量,但后来听到有关军队和复制超人开战的消息便即时前往,但因力量只恢复了六成,机器人给他穿上了黑色的太阳超人装并将氪石枪交给超人。后来超人便和复制超人展开对战,超人的氪石枪被打飞至远处,超人持续处于下风,露易丝将氪石枪捡起并打算射复制超人时被对方破坏了枪,但氪石罐掉了出来。复制超人在石油地打倒超人时将一旁的纪念碑举起打算了结对方,超人用热力射线将黏于复制超人胸口的氪石罐打破冒出了大量的氪气体,复制超人因此败北。临死前,他告诉超人要保护人民。露易丝确定了他是真正的超人并亲吻了他,同时也赢得大家的信赖。
超人在露易丝的公寓,发现她的文章“复活”拼错,并戴上眼镜证明自己就是克拉克,露易丝便高兴地拥抱他。在雷克斯公司,雷克斯先前被复制超人打成重伤,但仍活着叙述历史已经证明,神可以死,但他们还可以回到从死里复活。他对自己微笑、沉思,可能又再想要如何摧毁超人。

 1. Video
 2. ID                                       : 1
 3. Format                                   : HEVC
 4. Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
 5. Format profile                           : Main 10@L5.1@High
 6. HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
 7. Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
 8. Duration                                 : 1 h 17 min
 9. Bit rate                                 : 6 842 kb/s
 10. Width                                    : 3 840 pixels
 11. Height                                   : 2 160 pixels
 12. Display aspect ratio                     : 16:9
 13. Frame rate mode                          : Constant
 14. Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
 15. Color space                              : YUV
 16. Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
 17. Bit depth                                : 10 bits
 18. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.034
 19. Stream size                              : 3.71 GiB (66%)
 20. Writing library                          : x265 3.1+20-913823aa15cd:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 10bit
 21. Encoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=20 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2160 / interlace=0 / total-frames=111783 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=1 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(40000000,50) / cll=877,272 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00
 22. Default                                  : Yes
 23. Forced                                   : No
 24. Color range                              : Limited
 25. Color primaries                          : BT.2020
 26. Transfer characteristics                 : PQ
 27. Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
 28. Mastering display color primaries        : Display P3
 29. Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
 30. Maximum Content Light Level              : 877 cd/m2
 31. Maximum Frame-Average Light Level        : 272 cd/m2

 32. Audio
 33. ID                                       : 2
 34. Format                                   : DTS XLL
 35. Format/Info                              : Digital Theater Systems
 36. Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
 37. Codec ID                                 : A_DTS
 38. Duration                                 : 1 h 17 min
 39. Bit rate mode                            : Variable
 40. Bit rate                                 : 3 450 kb/s
 41. Channel(s)                               : 6 channels
 42. Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
 43. Sampling rate                            : 48.0 kHz
 44. Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
 45. Bit depth                                : 24 bits
 46. Compression mode                         : Lossless
 47. Stream size                              : 1.87 GiB (33%)
 48. Language                                 : English
 49. Default                                  : Yes
 50. Forced                                   : No

 51. Text
 52. ID                                       : 3
 53. Format                                   : PGS
 54. Muxing mode                              : zlib
 55. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 56. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 57. Duration                                 : 1 h 14 min
 58. Bit rate                                 : 27.3 kb/s
 59. Count of elements                        : 1568
 60. Stream size                              : 14.5 MiB (0%)
 61. Language                                 : English
 62. Default                                  : No
 63. Forced                                   : No

 64. Menu
 65. 00:00:00.000                             : :Chapter 01
 66. 00:03:11.191                             : :Chapter 02
 67. 00:06:27.178                             : :Chapter 03
 68. 00:08:52.365                             : :Chapter 04
 69. 00:15:56.539                             : :Chapter 05
 70. 00:21:54.146                             : :Chapter 06
 71. 00:24:19.291                             : :Chapter 07
 72. 00:28:10.188                             : :Chapter 08
 73. 00:30:57.022                             : :Chapter 09
 74. 00:32:41.209                             : :Chapter 10
 75. 00:34:28.233                             : :Chapter 11
 76. 00:37:23.867                             : :Chapter 12
 77. 00:40:36.726                             : :Chapter 13
 78. 00:43:43.454                             : :Chapter 14
 79. 00:48:03.923                             : :Chapter 15
 80. 00:54:03.907                             : :Chapter 16
 81. 01:01:28.560                             : :Chapter 17
 82. 01:09:54.440                             : :Chapter 18
 83. 01:13:20.187                             : :Chapter 19
 84. 01:14:40.976                             : :Chapter 20
复制代码
022916pnd5y0xdtvyx0y5y.png 022917gagzr0rra2hrrpr9.png 022919r5bk83mg3zubhgza.png回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-4 08:55:01 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!我觉得蓝光电影网是注册对了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-4 14:08:40 | 显示全部楼层

楼主,大恩不言谢了!蓝光电影网是最棒的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-4 18:01:10 | 显示全部楼层
好好好好!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-4 18:24:43 | 显示全部楼层
:D,超人不会死。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-5 08:18:49 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!我觉得蓝光电影网是注册对了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-5 09:23:55 | 显示全部楼层

我看不错噢 谢谢楼主!蓝光电影网越来越好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-5 18:27:01 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!我觉得蓝光电影网是注册对了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-5 21:07:38 | 显示全部楼层
感谢分享,感谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

懒得打字嘛,点击右侧快捷回复 【右侧内容,后台自定义】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

现在加入蓝光电影网,注册一个账号
上个主题 下个主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 客服中心 搜索

手机版|小黑屋| 蓝光电影网 |网站地图 

Copyright © 2015-2019 Comsenz Inc.  Template by 蓝光电影论坛 All Rights Reserved.

Powered by 蓝光电影网 X3.4

特别声明:本站所有资源均由网上收集而来,版权归原影音公司所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容.

快速回复 返回顶部 返回列表